» Strona główna
» Akcje ratownicze
» Komunikaty i ogłoszenia
» Statystyka
» Prognoza pogody

AKTUALNOSCI
Komenda Powiatowa PSP w Brzesku informuje o rozpoczęciu szkoleń dla druhów OSP w miesiącu październiku i listopadzie 2010 r.

opublikowano: 04-październik-2010
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku informuje, że w miesiącu październiku i listopadzie 2010 r. planowane jest rozpoczęcie następujących szkoleń:

1. W dniu 18 października 2010 r. o godzinie 16:00 planujemy rozpoczęcie szkolenia strażaków ratowników OSP część pierwsza, realizowane w oparciu o platformę e-learningową (internetowy system szkolenia) dla członków OSP.

Warunkiem przyjęcia na szkolenie jest:
- dostarczenie najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia, karty zgłoszenia podpisanej przez Naczelnika Jednostki OSP, oraz zatwierdzonej przez właściwy Urząd Gminy oraz Komendanta Gminnego (wzór karty w załączeniu),
- dostarczenie najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia, orzeczenia lekarskiego stwierdzającego zdolność członka Ochotniczej Straży Pożarnej do udziału w akcjach ratowniczych,
- ukończone 18 lat i nie przekroczone 55 lat życia,
- posiadanie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Elementem niezbędnym do uczestniczenia w tej formie szkolenia jest dostęp do Internetu.
Osoby zainteresowane wzięciem udziału w szkoleniu, po spełnieniu warunków wskazanych powyżej, proszone są o zgłoszenie się w siedzibie KP PSP w Brzesku w dniu 18 października 2010 r. o godzinie 16.00 (rozpoczęcie szkolenia).

Ponadto informujemy, że zgodnie z art. 19 ust. 1b ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 147 poz. 1229 z późn. zm.) bezpośredni udział w działaniach ratowniczych mogą brać członkowie ochotniczych straży pożarnych, którzy ukończyli 18 lat i nie przekroczyli 60 lat, posiadają aktualne badania lekarskie oraz odbyli szkolenie pożarnicze organizowane przez Państwową Straż Pożarną (szkolenia szeregowców organizowane po roku 1992, szkolenia strażaków ratowników OSP część pierwsza organizowane po roku 2006).

2. W dniu 08 listopada 2010 r. o godzinie 16:00 planowane jest rozpoczęcie szkolenia kierowców konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP dla strażaków z jednostek OSP włączonych do KSRG.

Warunkiem przyjęcia na szkolenie jest:
- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia strażaków ratowników OSP część druga,
- dostarczenie najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia karty zgłoszenia podpisanej przez Naczelnika Jednostki OSP, oraz zatwierdzonej przez właściwy Urząd Gminy oraz Komendanta Gminnego (wzór karty w załączeniu),
- dostarczenie najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia orzeczenia lekarskiego stwierdzającego zdolność członka Ochotniczej Straży Pożarnej do udziału w akcjach ratowniczych,
- ukończone 18 lat i nie przekroczone 55 lat,
- posiadanie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

3. W dniu 08 listopada 2010 r. szkolenie w zakresie zasad organizacji łączności w sieciach radiowych UKF Państwowej Straży Pożarnej dla druhów zgłoszonych na szkolenie wskazane w pkt. 2.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w szkoleniach wymienionych w pkt 2 i 3 po spełnieniu warunków wskazanych powyżej, proszone są o zgłoszenie się w siedzibie KP PSP w Brzesku w dniu 08 listopada 2010 r. o godzinie 16.00.

Z ramienia KP PSP Brzesko sprawy szkolenia prowadzi Naczelnik Wydziału ds. Operacyjno Szkoleniowych st. kpt. Wojciech Podleś tel. 014 68 65 019.

wzór karty zgłoszenia


2007-2012 Komenda Powiatowa Państwej Straży Pożarnej w Brzesku.
www.straz.brzesko.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt, oskryptowanie, realizacja: ZETO S.A. Oddział w Brzeskustatystyka