motto
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku
ul. Solskiego 16, 32-800 Brzesko
tel. (014) 68 65 010; 68 65 011;
fax. (014) 68 65 012

Sekretariat
tel. (14) 68 65 013; 68 65 014;
fax. 68 65 015
e-mail: kppspbrzesko@straz.krakow.pl
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza
Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
bryg. mgr inż. Janusz Potera

Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
mł. bryg. mgr inż. Jacek Ryncarz


Tel. (014) 68 65 010; wew. 24
Fax. (014) 68 65 012
e-mail:
jpotera@straz.brzesko.pl
jryncarz@straz.brzesko.pl
Sekcja ds. Kontrolno-Rozpoznawczych
Kierownik Sekcji
mł. bryg. mgr Władysław Świder

Starszy Inspektor
mł. asp. mgr Dominik Machał


Tel. (014) 68 65 010; wew. 23 lub 31
Fax. (014) 68 65 012
e-mail:
wswider@straz.brzesko.pl
dmachal@straz.brzesko.pl
Sekcja ds. Kwatermistrzowskich
Kierownik Sekcji
st. kpt. inż Rafał Gawłowicz

Starszy Inspektor
Zbigniew Nalepa


Tel. (014) 68 65 010; wew. 20; 21
Fax. (014) 68 65 012
e-mail:
rgawlowicz@straz.brzesko.pl
nalepa@straz.brzesko.pl
Sekcja ds. Finansów
Główny Księgowy
mgr Jadwiga Janas

Starszy Inspektor
mgr inż. Monika Mikulska


Tel. (014) 68 65 010; wew. 22
Fax. (014) 68 65 012
e-mail:
jjanas@straz.brzesko.pl
mikulska@straz.brzesko.pl
Wydział ds. Operacyjno-Szkoleniowy
Naczelnik Wydziału
bryg. mgr inż. Wojciech Podleś


Tel. (014) 68 65 010; wew. 18
Fax. (014) 68 65 012
e-mail: wpodles@straz.brzesko.pl
Sekcja ds. Organizacyjno-Kadrowych
Kierownik Sekcji
asp. sztab. Iwona Jakubas

Starszy Technik
mł. ogn. mgr Urszula Kępa

Tel. (014) 68 65 010; wew. 13 lub 14
Fax. (014) 68 65 012
e-mail:
ijakubas@straz.brzesko.pl
ukepa@straz.brzesko.pl