motto
bryg. mgr inż. Janusz Potera
p.o. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej
bryg. mgr inż. Janusz Potera