motto

Przejście na zaopatrzenie emerytalne mł. bryg. mgr inż. Piotra Lacha

Dzień 31 października 2018 r. stał się dla Dowódcy Zmiany III mł. bryg. mgr inż. Piotra Lacha ostatnim dniem pełnienia służy w Jednostce Ratowniczo Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku z powodu przejścia na zaopatrzenie emerytalne.

Funkcjonariusz mł. bryg. mgr inż. Piotr Lach służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku rozpoczął 01 kwietnia 1994 roku. Został wyróżniony odznaczeniami: Złotym Medalem za Zasługi Dla Pożarnictwa, Srebrną Odznaką Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej, Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę.

W brzeskiej komendzie pełnił służbę przez 26 lat i przechodząc przez poszczególne szczeble kariery zawodowej strażaka dał się poznać jako człowiek godny zaufania, uczciwy i lojalny. Cechowało go opanowanie i cierpliwość, kolega Piotr to strażak pełen honoru i poświęcenia dla dobrego imienia służby. Wypełniając swoje obowiązki jako dowódca zmiany zjednał sobie załogę co owocowało ogromnym zaufaniem oraz autorytetem wśród strażaków.

Komendant Powiatowy PSP w Brzesku st. bryg. Piotr Strojny, Kapelan Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnych Powiatu Brzeskiego Ks. Grzegorz Sroka oraz funkcjonariusze, koleżanki i koledzy z Komendy Powiatowej PSP w Brzesku podziękowali odchodzącemu na zaopatrzenie emerytalne koledze wręczając kwiaty oraz pamiątkowe upominki.

Do podarunków dołączono życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym na dalszej drodze.