motto

List Sekretarza Stanu MSWiA Jarosława Zielińskiego do druhen i druhów Ochotniczych Straży Pożarnych w sprawie dodatkowych środków finansowania na działalność OSP