» Strona główna
» Akcje ratownicze
» Komunikaty i ogłoszenia
» Statystyka
» Prognoza pogody

AKTUALNOSCI
Informacja dotycząca rozpoczęcia szkolenia dowódców OSP.

opublikowano: 29-maj-2015
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku informuje, że w dniu 15 czerwca 2015 r. o godzinie 16:00 w sali szkoleniowej KP PSP w Brzesku będzie miało miejsce rozpoczęcie szkolenia dowódców dla członków OSP z terenu powiatu brzeskiego.

Warunkiem przyjęcia na szkolenie jest:
- ukończenie szkolenia strażaków ratowników OSP realizowanego jednoetapowo lub szkolenia strażaków ratowników OSP część II,
- ukończenie szkolenia z zakresu ratownictwa technicznego,
- świadectwo ukończenia co najmniej zasadniczej szkoły zawodowej,
- co najmniej 3-letni staż strażaka ratownika,
- dostarczenie najpóźniej do dnia 11 czerwca 2015 r. karty zgłoszenia podpisanej przez Naczelnika Jednostki OSP, oraz zatwierdzonej przez właściwy Urząd Gminy oraz Komendanta Gminnego (wzór kary zamieszczony poniżej),
- dostarczenie najpóźniej do dnia 11 czerwca 2015 r. kserokopii orzeczenia lekarskiego stwierdzającego zdolność członka Ochotniczej Straży Pożarnej do udziału w akcjach ratowniczych (wzór zaświadczenia lekarskiego zamieszczony poniżej, kserokopię prosimy wykonać na odwrocie karty zgłoszenia),
- ukończone 18 lat i nie przekroczone 65 lat,
- posiadanie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Z ramienia KP PSP w Brzesku sprawy szkolenia prowadzi Naczelnik Wydziału ds. Operacyjno Szkoleniowych mł. bryg. Wojciech Podleś tel. 014 68 65 018.

wzór karty uczestnika szkolenia

wzór zaświadczenia lekarskiego


2007-2012 Komenda Powiatowa Państwej Straży Pożarnej w Brzesku.
www.straz.brzesko.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt, oskryptowanie, realizacja: ZETO S.A. Oddział w Brzeskustatystyka