» Strona główna
» Akcje ratownicze
» Komunikaty i ogłoszenia
» Statystyka
» Prognoza pogody

AKTUALNOSCI
Podsumowanie działań za okres od 16 maja do 22 czerwca 2010 r.

opublikowano: 05-lipiec-2010
Po raz kolejny intensywne opady deszczu w powiecie brzeskim doprowadziły do powodzi. Tak duża ilość wody spowodowała gwałtowne jej spiętrzenie w rowach melioracyjnych, przydrożnych fosach, potokach i rzekach. Przybierająca woda wystąpiła z brzegów zalewała i niszczyła drogi, mosty, budynki mieszkalne i inwentarskie, powodowała osuwanie się gruntów i łamanie drzew oraz co najgorsze przerwała wały rzeki Uszwica w trzech miejscowościach.

W dniu 16 maja 2010 r. do Powiatowego Stanowiska Kierowania w Brzesku zaczęły spływać niepokojące informacje o wzroście zagrożenia na terenie wszystkich gmin, a w szczególności: Gnojnik, Brzesko, Borzęcin i Szczurowa. Natychmiast powołany został sztab Komendanta Powiatowego PSP w Brzesku. Pomimo zwiększonych obsad osobowych wezwano do natychmiastowego stawienia się do służby całego stanu osobowego Komendy Powiatowej PSP w Brzesku.

Gwałtowne opady deszczu spowodowały konieczność zwiększenia zrzutu wody z zalewu Czchowskiego. Tak niekorzystne warunki hydrologiczne przyczyniły się do powstania potężnych fal powodziowych na większości rzek i potoków. Rwącymi i głębokimi strumieniami woda spływała wszystkimi ciekami wodnymi, rowami i drogami natychmiast wypełniając wszystkie zagłębienia terenu.

Do Powiatowego Stanowiska Kierowania PSP w Brzesku na numery alarmowe 998 i 112 nieustannie napływały wezwania o pomoc zalewanych mieszkańców powiatu brzeskiego. Do działań ratowniczych natychmiast skierowano wszystkie siły i środki Państwowej Straży Pożarnej oraz większości sił i środków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu. Do niesienia pomocy stawili się nawet ci strażacy, którym woda zalewała właśnie ich domy. Ze względu na ogromną ilość wezwań o pomoc, podjęto decyzję o prowadzeniu wyłącznie działań mających na celu ratowanie zdrowia i życia ludzi.
Do działań ratowniczych i ewakuacji ludzi wezwano na pomoc siły spoza powiatu brzeskiego w postaci: ratowników PSP i OSP, żołnierzy zastępów PSP i OSP z łodziami, helikopterów i amfibii wojskowych. Ewakuacja zagrożonych ludzi prowadzona była w wyjątkowo trudnych i niebezpiecznych warunkach. Pokonując głęboki i porywisty nurt rozlanych na ogromnych terenach wód ratownicy nieśli pomoc wszystkim, którzy jej potrzebowali. Wielu ludzi zostało ewakuowanych z dachów i strychów, całkowicie zalanych domów. Na terenie powiatu uaktywniły się osuwiska ziemi, które w kilku miejscach zniszczyły całkowicie budynki mieszkalne.

Do dnia 02 czerwca trwała akcja usuwania skutków powodzi. Działania straży polegały min. na pompowaniu wody z zalanych terenów, zakładów pracy, obiektów użyteczności publicznej, budynków mieszkalnych, piwnic i studni. Oprócz pompowania wody udrażniano przepusty, usuwano naniesione przez wodę drzewa i gałęzie, zabezpieczano tereny osuwisk. Zanotowano również kilkanaście pożarów budynków gospodarczych i stodół, których przyczyną było samozapalenie przemoczonego siana.

Od dnia 02 czerwca 2010 roku w wyniku intensywnych opadów deszczu, przerwane zostało przez drugą falę powodziową prowizoryczne zabezpieczenie wału w miejscowości Kwików oraz niezabezpieczona wyrwa w Woli Rogowskiej. Wody rzeki Wisła, Uszwica i Kisielina zaczęły ponownie zalewać drogi i posesje mieszkalne na terenie gminy Szczurowa tj. Kwików, Księże Kopacze, Wola Przemykowska.

Do działań poprzez Powiatowe Stanowisko Kierowania KP PSP w Brzesku były dysponowane kolejne siły i środki jednostek ochrony przeciwpożarowej, wojska polskiego, policji oraz innych podmiotów współdziałających. Celem uniknięcia zalania kolejnych miejscowości zorganizowano obronę prowizorycznego zabezpieczenia wału powodziowego w miejscowości Księże Kopacze oraz Kwików. Z uwagi na wysoką falę oraz brak możliwości dojazdu do wyrwy zlokalizowanej ok. 3 km od utwardzonej drogi, przerwaniu uległo zabezpieczenie w miejscowości Kwików co skutkowało jej zalewaniem. Zabezpieczenie wyrwy w miejscowości Księże Kopacze zostało obronione. Dalsze działania polegały na ostrzeganiu ludności o zagrożeniu, organizacji i ewakuacji ludzi, zwierząt i mienia, umacnianiu oraz likwidowaniu przecieków wałów przeciwpowodziowych. Ewakuację prowadzono z użyciem łodzi ratowniczych, amfibii, pojazdów pożarniczych i wojskowych. Prace na wałach odbywały się na odcinku około 12 km rzeki Uszwica. Obroniono przepompownie w miejscowości Wola Przemykowska – Natków, poprzez uszczelnianie śluz i budowę prowizorycznego wału. Na przepompowni pracowały pompy dużej wydajności zagranicznych jednostek obrony cywilnej Francji i Czech. Po opadnięciu wody do podstawy wału, w miejscowości Kwików uruchomiono ponownie statek powietrzny wojska polskiego (śmigłowiec), który zrzucał worki z piaskiem tzw. BIGBAG w wyrwę. Po zakończeniu zrzutów doszczelniono wyrwę zabezpieczając ją przed możliwą kolejną falą powodziową. Jednocześnie instytucje publiczne prowadziły prace zmierzające do budowy drogi i naprawy przerwanego wału. Po eliminacji napływu wody na zalane miejscowości działania straży polegały na wypompowywaniu wody z gospodarstw i rozlewisk. Jednocześnie pomagano mieszkańcom w sprzątaniu terenu popowodziowego. Jednostki chemiczne WP prowadziły dezynfekcje zalanych terenów.

Strażacy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku oraz strażacy Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu brzeskiego w okresie od 16.05.2010 r. do 22.06.2010r. przeprowadzili 776 akcji ratowniczych związanych z sytuacją powodziową jaka miała miejsce na terenie naszego powiatu. Działania strażaków polegały przede wszystkim na:
• ewakuacji ludzi i zwierząt z zalanych budynków i terenów, • uszczelnianiu i umacnianiu wałów przeciwpowodziowych oraz naprawianiu wyrw powstałych w wale rzeki Uszwicy w miejscowości Kwików, Księże Kopacze i Bielcza, • instruowaniu mieszkańców o sposobach zachowania się podczas powodzi, • organizowaniu sztabów przeciwpowodziowych, • wypompowywaniu wody z zalanych budynków.
Na terenach gmin dotkniętych skutkami powodzi ratownicy organizowali patrole wałów przeciwpowodziowych oraz prowadzili całodobowy monitoring. Funkcjonariusze KP PSP w Brzesku brali czynny udział w całodobowych pracach Sztabu Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego powiatu. Akcje wypompowywania wody prowadzone są do dziś na terenach gminy Szczurowa.
2007-2012 Komenda Powiatowa Państwej Straży Pożarnej w Brzesku.
www.straz.brzesko.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt, oskryptowanie, realizacja: ZETO S.A. Oddział w Brzeskustatystyka