» Strona główna
» Akcje ratownicze
» Komunikaty i ogłoszenia
» Statystyka
» Prognoza pogody

AKTUALNOSCI

Komunikat Nr 2/2010 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Brzesku


opublikowano: 26-maj-2010
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Brzesku informuję iż na terenach dotkniętych powodzią na których utrzymuje się wysoki stan wód gruntowych nie wskazane jest wypompowywanie wód z piwnic i suteryn. Działania takie mogą wywołać zjawisko sufozji, wyparcia gruntu lub przebicia hydraulicznego, które objawiają się lokalnymi deformacjami gruntu, powierzchniowymi pęknięciami lub zerwaniami gruntu, oraz powodują osiadanie, zsuw skarp, spełzywanie i zerwanie erozyjne. Skutkiem takich działań może być pękanie fundamentów budynku wywołane utratą stateczności podłoża lub nierównomiernym osiadaniem.

Ponadto wypompowywanie wody z piwnic i suteryn podczas wysokiego poziomu zwierciadła wody gruntowej może spowodować powiększanie się porów w gruncie spowodowane wypłukiwaniem drobnych cząstek i coraz szybszą migrację wody z zewnątrz do środka budynku, nawet podczas niewielkich opadów atmosferycznych.

Uprasza się zatem właścicieli, zarządców budynków o powstrzymanie się przed takimi pracami do czasu ustabilizowania się zwierciadła wód gruntowych poniżej poziomu posadzki w budynkach.


Powiatowy Inspektor

Nadzoru Budowlanego w Brzesku

mgr inż. Wojciech Migdał


2007-2012 Komenda Powiatowa Państwej Straży Pożarnej w Brzesku.
www.straz.brzesko.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt, oskryptowanie, realizacja: ZETO S.A. Oddział w Brzeskustatystyka