Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z sezonem grzewczym 2019/2020

W załączeniu przedstawiamy Komunikat Prezesa Krajowej Izby Komniarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego 2019/2020.

Prosimy o zapoznanie się z obowiązkami związanymi z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominioowych.

...
czytaj więcej...
„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.

Sezon grzewczy 2019-2020

W okresie jesienno-zimowym, w naszym kraju w mieszkaniach i domach jednorodzinnych w...

czytaj więcej...
Akcje straży pożarnej na terenie powiatu w roku 2019
Hełm strażacki
Akcje ogółem
1262
Tablica ostrzegawcza
Miejscowe Zagrożenia
1040
Zapałka
Pożary
200
Telefon
Fałszywe alarmy
22

KPPSP

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku szanując tradycje pożarnicze jest otwarta na innowacyjne rozwiązania, stara się być instytucją przyjazną dla mieszkańców naszego powiatu

JRG

Jednostka Ratownicza Gaśnicza jest komórką organizacyjną Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku, wyposażoną w specjalistyczny sprzęt do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami.

OSP POWIAT

Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych jako organizacje pozarządowe, stanowią ważny element krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (KSRG) bezpieczeństwa państwa

Egzamin kończący szkolenie z zakresu kierowanie działaniem ratowniczym dla strażaków OSP.

Egzamin kończący szkolenie z zakresu kierowanie działaniem ratowniczym dla strażaków OSP.

3 grudnia w Komendzie Powiatowej PSP w Brzesku odbył się egzamin kończący szkolenie strażaków OSP z zakresu kierowanie działaniem ratowniczym. Celem szkolenia było przygotowanie druhów OSP do bezpiecznego i sprawnego kierowania działaniami ratowniczo-gaśniczymi. Na egzamin składał się test wiedzy oraz ćwiczenie praktyczne przygotowane przez strażaków JRG. 42 druhów zakończyło egzamin z wynikiem pozytywnym.

data publikacji: 04.12.2019
HDK Jadowniki / Górka

HDK Jadowniki / Górka

17 listopada obchodziliśmy Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych. Z tej okazji w OSP Jadowniki i OSP Górka zostały zorganizowane akcje krwiodawstwa, które zmobilizowały do działania dawców krwi.

Mieszkańcy powiatu brzeskiego z wielką chęcią przybywali do jednostek, aby podzielić się najcenniejszym płynem. Akcja krwiodawstwa zorganizowana przez strażaków była dobrą okazją do oddania cząstki siebie potrzebującym, często poszkodowanym w zdarzeniach na drogach.

W akcji uczestniczyło łącznie 59 osób. W Jadownikach krew oddało 32 osoby, a w Górce 27. Wszystko przebiegło bardzo sprawnie, dzięki fachowej pomocy Pań z oddziału terenowego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

data publikacji: 19.11.2019
Egzamin kończący szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP

Egzamin kończący szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP

18.11 w Komendzie Powiatowej PSP w Brzesku odbył się egzamin kończący szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego strażaków ratowników OSP. Celem szkolenia było przygotowanie ich do bezpiecznego i sprawnego wykonywania działań ratowniczo-gaśniczych, podczas zdarzeń drogowych. Na egzamin składał się test wiedzy, oraz ćwiczenie praktyczne przygotowane przez strażaków JRG. 27 druhów zakończyło go z wynikiem pozytywnym.

data publikacji: 18.11.2019
Zaproszenie na Akcje Krwiodawstwa

Zaproszenie na Akcje Krwiodawstwa

Serdecznie zapraszamy na najbliższe akcje HDK, które przeprowadzone zostaną w Niedzielę 17 listopada 2019 r.

1. Jadowniki ul. Krakowska 100 - mobilny punkt poboru krwi przy Remizie OSP w godz. 10:00 - 15:00

2. Górka - Remiza OSP w godz. 08:30 - 12:30

data publikacji: 14.11.2019
Zmarł st. ogn. w st. spocz.Tadeusz Juszczyk

Zmarł st. ogn. w st. spocz.Tadeusz Juszczyk

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarł st. ogn. w st. spocz. Tadeusz Juszczyk, odszedł na zaopatrzenie emerytalne 15 grudnia 1992 po przepracowaniu 29 lat służby w Zawodowej Straży Pożarnej w Brzesku, ostatnie zajmowane stanowisko dowódca zastępu.

Msza święta żałobna odbędzie się 16 listopada 2019 roku (sobota) o godz. 1200 w Kościele Parafialnym pw. Św. Feliksa w Niedzieliskach.

data publikacji: 14.11.2019
Uroczysta zbiórka w Komendzie Powiatowej PSP w Brzesku - ślubowanie strażaków: Michała Skorupskiego i Wojciecha Kowalczyka

Uroczysta zbiórka w Komendzie Powiatowej PSP w Brzesku - ślubowanie strażaków: Michała Skorupskiego i Wojciecha Kowalczyka

Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków strażaka

                                                          UROCZYŚCIE ŚLUBUJĘ

być ofiarnym i mężnym w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego i wszelkiego mienia nawet z narażeniem życia.
                                           
                                                   Wykonując powierzone mi zadania,

                                                                        ŚLUBUJĘ

przestrzegać prawa, dyscypliny służbowej oraz wykonywać polecenia przełożonych.

                                                                        ŚLUBUJĘ

strzec tajemnic związanych ze służbą, a także honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej.

Tymi słowami

data publikacji: 14.11.2019
Msza święta w intencji zmarłych strażaków

Msza święta w intencji zmarłych strażaków

07 listopada 2019 r. (czwartek) w Kościele Parafialnym pw. Św. Małgorzaty w Dębnie o godz: 19.00 zostanie odprawiona Msza Święta oraz różaniec w intencji zmarłych strażaków, jak również zmarłych z naszych rodzin. Zapraszamy do udziału członków Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Koło w Brzesku oraz członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu. W czasie różańca modlić się będziemy za zmarłych polecanych w wypominkach dlatego prosimy o dostarczenie przed mszą kartek na wypominki.

Zapraszamy do udziału w uroczystości.

data publikacji: 04.11.2019
Zawody medyczne jednostek OSP 2019

Zawody medyczne jednostek OSP 2019

W dniu 26 października 2019 odbyły się ćwiczenia powiatowe zorganizowane dla jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu brzeskiego których głównym celem było doskonalenie umiejętności wdrażania procedur z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. W ćwiczeniach udział wzięło 20 zastępów jednostek ochrony przeciwpożarowej. W trakcie ćwiczeń uczestnicy mieli do wykonania trzy zadania, oceniane według Checklisty.  Podczas każdego założenia ćwiczące zastępy mogły zdobyć po 100 pkt.

Założenia zostały zrealizowane w trzech punktach na terenie gminy Brzesko:

Na terenie brzeskiego rynku  ćwiczący  mieli za zadanie udzielić skutecznej pomocy poszkodowanemu kierowcy pojazdu który uderzył w drzewo. Celem ćwiczenia było odpowiednie rozpoznanie miejsca zdarzenia, zabezpieczenie medycz

data publikacji: 29.10.2019
Informacja o zawodach medycznych

Informacja o zawodach medycznych

W dniu 26 października 2019 r. odbędą się ćwiczenia powiatowe podmiotów Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego w udzielaniu kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w sytuacjach symulowanych. Planowane są trzy epizody, na terenie remizy OSP Szczepanów, w budynku Urzędu Miejskiego w Brzesku oraz na terenie brzeskiego rynku, gdzie można będzie podglądać zmagania strażaków w godz. od 8:00 do 13:00.  Strażacy będą ćwiczyć zasady prowadzenia resuscytacji krążeniowo oddechowej, zabezpieczenia poszkodowanego z urazami spowodowanych zdarzeniem drogowym i upadkiem oraz sposoby zabezpieczenia i przygotowania poszkodowanego do transportu medycznego. Poszczególne zadania będą punktowane przez rozjemców według check-listy, która pozwoli wyłonić najlepiej przygotowany do działań medycznych

data publikacji: 21.10.2019